ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายฉบับใหม่กับความโปร่งใส่ไร้คอรัปชั่น เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 (ชั้น5) ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

จัดโดย ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน

 

Copyright © test
กรมชลประทาน กองพัสดุ